Jordskiftesaker på gnr: 238/11

SaksnrSaksnavn
0200-1937-0019BRODSHAUG
0200-1958-007BBROSSHAUG
0200-2013-0003Gjelbekk