Jordskiftesaker på gnr: 309/1

SaksnrSaksnavn
0400-1966-0028Brynsåsen - Kolomoen
0400-1981-0016Busvold
0400-1969-0005Busvold - Bryhni
0400-1978-0038Busvold - Vold
0400-1977-0029Dal-Østre-Bryhni-Busvold