Jordskiftesaker på gnr: 310/1

SaksnrSaksnavn
0400-1966-0028Brynsåsen - Kolomoen
0400-1981-0016Busvold
0400-1978-0038Busvold - Vold
0400-1968-0014Dal
0400-2008-0013E6, parsell Skaberud-Kolomoen
0400-2010-0030Kolomovegene
0400-1982-0034Vold