Jordskiftesaker på gnr: 14

SaksnrSaksnavn
0410-1956-0025GARNÅS
0410-1991-0008HOLT/SKJEPPESTAD
0410-1982-0041Solaust, Stein
0410-2006-0003VEGSKJØNN/NORD-ODAL
0410-1987-0015VIK ØVRE
0410-2004-0014ØVRE SOLAUST