Jordskiftesaker på gnr: 14/10

SaksnrSaksnavn
0410-2006-0003VEGSKJØNN/NORD-ODAL