Jordskiftesaker på gnr: 18/13

SaksnrSaksnavn
0410-2006-0003VEGSKJØNN/NORD-ODAL