Jordskiftesaker på gnr: 18/17

SaksnrSaksnavn
0410-2006-0003VEGSKJØNN/NORD-ODAL