Jordskiftesaker på gnr: 18/68

SaksnrSaksnavn
0410-2006-0003VEGSKJØNN/NORD-ODAL