Jordskiftesaker på gnr: 20/22

SaksnrSaksnavn
0410-2006-0003VEGSKJØNN/NORD-ODAL