Jordskiftesaker på gnr: 20/51

SaksnrSaksnavn
0410-2006-0003VEGSKJØNN/NORD-ODAL