Jordskiftesaker på gnr: 27/10

SaksnrSaksnavn
0410-2011-0010Nes
0410-2006-0003VEGSKJØNN/NORD-ODAL