Jordskiftesaker på gnr: 29/16

SaksnrSaksnavn
0410-1991-0008HOLT/SKJEPPESTAD
0410-1992-0018HOLTH ØVRE/NEDRE
0410-1937-0011Skulstad skog - Øverby
0410-2006-0003VEGSKJØNN/NORD-ODAL