Jordskiftesaker på gnr: 29/19

SaksnrSaksnavn
0410-2006-0003VEGSKJØNN/NORD-ODAL