Jordskiftesaker på gnr: 30/21

SaksnrSaksnavn
0410-1991-0008HOLT/SKJEPPESTAD
0410-2006-0003VEGSKJØNN/NORD-ODAL