Jordskiftesaker på gnr: 37/9

SaksnrSaksnavn
0410-1994-0023KRATTEBØL