Jordskiftesaker på gnr: 49/4

SaksnrSaksnavn
0410-2001-0012BERG NORDRE
0410-1919-1919MELLAND OG GALTERUD SKOG
0410-1936-0007STRAND
0410-2006-0003VEGSKJØNN/NORD-ODAL