Jordskiftesaker på gnr: 49/23

SaksnrSaksnavn
0410-2006-0003VEGSKJØNN/NORD-ODAL