Jordskiftesaker på gnr: 49/243

SaksnrSaksnavn
0410-1986-0011SKOGLY
0410-2006-0003VEGSKJØNN/NORD-ODAL