Jordskiftesaker på gnr: 51/12

SaksnrSaksnavn
0410-2006-0003VEGSKJØNN/NORD-ODAL