Jordskiftesaker på gnr: 51/25

SaksnrSaksnavn
0410-2006-0003VEGSKJØNN/NORD-ODAL