Jordskiftesaker på gnr: 55/10

SaksnrSaksnavn
0410-2013-0016Tjernsli
0410-2013-0021Tjernsli 2