Jordskiftesaker på gnr: 55/24

SaksnrSaksnavn
0410-2013-0021Tjernsli 2