Jordskiftesaker på gnr: 14/13

SaksnrSaksnavn
0410-2005-0003KIRKENÆRFLOMVERKET