Jordskiftesaker på gnr: 17/158

SaksnrSaksnavn
0410-2005-0003KIRKENÆRFLOMVERKET