Jordskiftesaker på gnr: 21/49

SaksnrSaksnavn
0410-2005-0003KIRKENÆRFLOMVERKET