Jordskiftesaker på gnr: 22/135

SaksnrSaksnavn
0410-2005-0003KIRKENÆRFLOMVERKET