Jordskiftesaker på gnr: 22/294

SaksnrSaksnavn
0410-2005-0003KIRKENÆRFLOMVERKET