Jordskiftesaker på gnr: 53/3

SaksnrSaksnavn
0410-2004-0001ENGER
0410-1991-0032HOLMEN SKOG
0410-1961-0019Holmen skog
0410-1994-004BSPERREGJERDE
0410-1974-0006Sundseng-Gravereng