Jordskiftesaker på gnr: 55

SaksnrSaksnavn
0410-2004-0001ENGER
0410-1955-0018Enger
0410-1971-0018Enger, Snapa, Sætre
0410-1923-0007Gravengene,Sundengen
0410-1923-0016Gravengene,Sundengen
0410-1991-0032HOLMEN SKOG
0410-1943-0042Heggerengen
0410-1949-0010Opset skog
0410-1994-004BSPERREGJERDE
0410-1974-0006Sundseng-Gravereng
0410-1943-0046SÆTRE
0410-1976-0022TOBAKKSHULLET M.FL.