Jordskiftesaker på gnr: 62/8

SaksnrSaksnavn
0410-1991-0032HOLMEN SKOG
0410-1961-0019Holmen skog
0410-1960-0009Holmen østre
0410-1994-004BSPERREGJERDE
0410-1962-0002Sandstad