Jordskiftesaker på gnr: 69/18

SaksnrSaksnavn
0410-1964-0009Skyrud søndre og nordre