Jordskiftesaker på gnr: 70/3

SaksnrSaksnavn
0410-1991-0032HOLMEN SKOG
0410-1994-004BSPERREGJERDE
0410-1964-0009Skyrud søndre og nordre