Jordskiftesaker på gnr: 87/1

SaksnrSaksnavn
0410-1987-0019BJERKE
0410-1993-0006KONGSGÅRDEN
0410-1994-0004KONGSGÅRDEN
0410-1994-004BSPERREGJERDE
0410-2012-0014Smestad nordre
0410-1972-0027Vølsnes