Jordskiftesaker på gnr: 88/7

SaksnrSaksnavn
0410-1987-0019BJERKE
0410-1977-0017Bjerke
0410-1966-0001Fjellern
0410-1949-0002OPPAKERSUND
0410-2012-0014Smestad nordre