Jordskiftesaker på gnr: 112/16

SaksnrSaksnavn
0410-1995-0003FURUBERGSAMEIET
0410-1994-0009VÅLBERGSKOGENS UTMARKSLAG