Jordskiftesaker på gnr: 126/9

SaksnrSaksnavn
0410-2005-0003KIRKENÆRFLOMVERKET