Jordskiftesaker på gnr: 44/12

SaksnrSaksnavn
0410-1978-0029SØNSTERUD LILLE