Jordskiftesaker på gnr: 73/9

SaksnrSaksnavn
0410-1978-0029SØNSTERUD LILLE