Jordskiftesaker på gnr: 168/1

SaksnrSaksnavn
0410-1980-0001BORG
0410-1973-0032HOLSTAD OG RØINE SØNDRE
0410-1942-0007Skromsholmen og Borgsenga
0410-1942-0019Skromsholmen og Borgsenga