Jordskiftesaker på gnr: 169/13

SaksnrSaksnavn
0410-1980-0001BORG
0410-1972-0012SPARBY SØNDRE