Jordskiftesaker på gnr: 208/12

SaksnrSaksnavn
0410-1919-0010ARNEBERG OG AUSTADENGENE
0410-1991-0022JAMMERDAL M.FL.
0410-1942-0007Skromsholmen og Borgsenga
0410-1942-0019Skromsholmen og Borgsenga