Jordskiftesaker på gnr: 9/37

SaksnrSaksnavn
0400-1957-0025Engeslåtter ved Ljøra
0400-1950-0029Girslåtten, Enget
0400-1961-0027Tangåmyren