Jordskiftesaker på gnr: 9/55

SaksnrSaksnavn
0400-1925-1111Ljørdalen søndre m.fl.