Jordskiftesaker på gnr: 38/40

SaksnrSaksnavn
0400-1933-0009Brenden (Nordre Tåråsen)
0400-1996-0008JORDFORSK
0400-2006-0017Stenersetermålingen
0400-1953-0007TØRÅSENE SKOG