Jordskiftesaker på gnr: 39/6

SaksnrSaksnavn
0400-1924-2222Buflod
0400-1912-1111Flenaasen
0400-1930-0004Flenengen og Kongsvold se
0400-1961-0020Flenengsetra
0400-2013-0004Flenåsen
0400-2004-0018Flå/Røyse
0400-1924-0015Skarliteigen
0400-1935-0013Slåtterettigheter på Vålb