Jordskiftesaker på gnr: 68/2

SaksnrSaksnavn
0530-1956-0022Bjøkne
0530-1983-0014Bjøkne m.fl.
0530-1945-0018Ekren m.fl.
0530-1972-0005Holaker-Farmheim sameige
0530-1972-0006Hovhaug-Selsjord-Bøsameiget
0530-1972-0007Hådi-Håkenstad sameige
0530-1984-0006Lesja heimrast
0530-1949-0017Nedremoen sameie gr.1
0530-1932-0006Nedremoen sameie gr.2
0530-2009-0013Prestgardsbrue-Lora elv
0530-2009-010BReinheimen verneområde
1500-2011-0004Snøhetta Vest
0530-1980-0026Svarthåmmartjern