Jordskiftesaker på gnr: 116/7

SaksnrSaksnavn
0530-2006-0011AURA BUSTAD- OG HYTTEFELT