Jordskiftesaker på gnr: 27/2

SaksnrSaksnavn
0530-1985-0005Meadalsområdet