Jordskiftesaker på gnr: 27/6

SaksnrSaksnavn
0530-1985-0005Meadalsområdet