Jordskiftesaker på gnr: 29/3

SaksnrSaksnavn
0530-1985-0005Meadalsområdet